Vznik našeho klubu

Moskvich

Delší ohlédnutí zpět: Ještě před rokem 1989 se na našich místních komunikacích prohánělo mnoho automobilových značek, které jsou v dnešní době vidět už jen zřídka. Mezi jmenované bych zmínil vozy značek Simka, Trabant, Wartburg, Tatra ,Volha, a v neposlední řadě i Moskvič. Mohli jste ho zahlédnout na každém druhém rohu. Plnil funkci jak rodinného vozu, ale mohli jste ho spatřit i ve státní správě. Jezdili s ním Spoje ( dnešní pošta ), ale i Veřejná Bezpečnost ( dnešní policie ). Byl to vůz, který si vydobyl i mnoho sportovních úspěchů. Po roce 1989 se situace začala pomalu ale jistě měnit nejen v politické sféře, ale i v automobilové. Majitelé, kdysi své věrné vozidlo měnili za novější a bezpečnější vozy ze západní Evropy. Moskviče začali mizet, až se pomalu vytratily. Spatřit dnes na cestách jedoucího Moskviče, se dá mluvit o štěstí. V dnešní době se ale dá najít ještě dost fandů této značky, kteří nedají na tyto vozy dopustit. A právě díky nim, se Sovětský automobil Moskvič ještě úplně z naší automobilové historie zcela neztratil.

Krátké ohlédnutí zpět: Ještě před pár lety by jste marně hledali na českém internetu stránky, které by se zabývaly tématikou týkající se Sovětského automobilu Moskvič. Tehdy jsem se rozhodl, že to částečně změním a jako úplný laik jsem si vytvořil své osobní amatérské stránky, kde jsem popisoval nevšední zážitky oranžového Moskviče mého kolegy. Stránky se časem začaly rozšiřovat o informace o jednotlivých typech a po nějaké době přibyla i návštěvní kniha, která se nakonec stala v naší krátké historii dosti důležitou součástí. Začali jsme se postupně seznamovat, diskuze den o de dne rostla až do doby, než se jeden z diskutujících Jára Kyselý rozhodl, na své náklady uspořádat sraz Moskvičů. A právě na tomhle sraze jsme se všichni hromadně shodli, že pro budoucnost pořádání dalších srazů je nutné založení Moskvič klubu, ať už z důvodu financování, ale také pro zviditelnění a zachování automobilů Moskvič na našich cestách. Tímto byl imaginárně založený Moskvič klub. K tomu, aby nezůstalo jen u slov a měli jsme veřejně zaregistrovaný klub vedla ještě dlouhá cesta. Jen díky neúnavnému běhání po úřadech se nám podařilo založit dne 8.1. 2008 občanské sdružení s názvem Moskvič klub České republiky.

Moskvich

S účinností od 1.1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který do tohoto data poskytoval právní úpravu občanským sdružením. Právní úprava byla zařazena do zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku ( dále jen NOZ ). Jednou z velkých změn, kterou NOZ přinesl, je tzv. transformace občanských sdružení na spolky. I přesto, že tento proces proběhl automaticky dle ( § 3045 odst.1 NOZ Sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. ), NOZ stanovil určité povinnosti, které tyto právnické osoby musejí provést sami. Do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ, jsou spolky povinny přizpůsobit svůj název požadavkům NOZ. Název spolku musí nyní obsahovat slova spolek nebo alespoň zkratku z.s. ( zapsaný spolek ) podle § 216 NOZ. Dále dle požadavků NOZ je změna názvu spojena i se změnou stanov dle aktuální právní úpravy § 3041 NOZ a zapsání povinných údajů o spolku do spolkového rejstříku u příslušného soudu.

Náš klub všechny tyto kroky učinil a dne 8.12. 2016 se nově nazývá Moskvič klub České republiky z.s.


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz