Typový list automobilu Moskvič 408

zdroj: typový list Automobilu č.4 z roku 1967
vydalo: Státní nakladatelství technické literatury n.p.

Osobní automobil Moskvič 408, kterým moskevský automobilní závod nahradil svůj dosavadní typ 407, se v současné době dodává do řady evropských zemí, včetně Československa. Zatímco se hnací skupina v podstatě nezměnila, má nový typ 408 novou karosérii a vnitřní výbavu, odpovídající evropským nárokům na automobil této obsahové třídy.

Hnací skupina

moskvič

Motor, převodovka a ostatní části pro přenos výkonu motoru zůstaly u nového typu 408 v zásadní koncepci stejné. Provozní spolehlivost, jaká byla postupně dosažena u předcházejícího typu 407 se přenesla i na nový typ 408. Čtyřválcový řadový karburátorový motor má při stejných rozměrech vrtání a zdvihu mírně zvýšený výkon a příznivější průběh kroutícího momentu, takže vůz získal na pružnosti a dynamice jízdy. Motor má vysuté ventily v uspořádání OHV. Chlazení je kapalinové, obvyklého uspořádání s odstředivým čerpadlem a s automatickou termostatickou regulací. Mazací soustava má zubové čerpadlo a dva čističe maziva. Hrubý čistič je lamelový s mechanickým neautomatickým pročišťováním, jemný čistič je opatřen kartonovou čistící vložkou. Zapalovací soustava je dvanáctivoltová, s dynamem výkonu 250W. Motor má jednak odstředivý, jednak podtlakový regulátor předstihu doplněný korektorem předstihu podle oktanového čísla používaného paliva.

Spojka mezi motorem a převodovkou se ovládá kapalinovým vysouvacím zařízením. Řazení převodových stupňů čtyřstupňové převodovky je ruční, řadící pákou umístěnou pod volantem na sloupku řízení vpravo. S výjimkou prvního stupně jsou všechny stupně vpřed opatřeny synchronizací. Převodovka je s rozvodovkou zadní hnací nápravy spojená hnacím hřídelem s dvěma křížovými klouby. Pokud jde tedy o vlastní hnací skupinu, upustil výrobce vozů Moskvič 408 od zbytečných konstrukčních experimentů. Provozní spolehlivost, velice nízká poruchovost a tichý a klidný chod motoru se v plné míře uplatňují u typu 408 jako dědičné vlastnosti, dosažené u hnací skupiny předcházejícího typu.


1. - spínací skříňka, 2. - táhlo ruční brzdy, 3. - spínač ventilátoru topení, 4. - páčka spínače ukazatele směru,
5. - sdružený kontrolní a měřící přístroj, 6. - tlačítko spínače světel, 7. - zapalovač cigaret, 8. - sytič, 9. - řadící páka,

Podvozek

Podvozek typu 408 nemá rám, kovová karosérie je samonosná. Vpředu podvozku jsou pouze pomocné nosné dílce, na nichž je uložen motor a zachycena přední náprava vozu. Její hlavní části je tuhá nápravnice nesoucí na každém svém konci závěsy předních kol. O konce nápravnice se opírají také šroubovité pružiny, u každého kola po jedné, jejichž pružení je tlumeno kapalinovými dvojčinnými tlumiči obvyklého teleskopického provedení. K bezpečnosti řízení vozu přispívá mechanický tyčový torzní stabilizátor přední nápravy. Tuhá a nedělená hnací zadní náprava je vypružena dvěma podélnými půleliptickými listovými pružinami, s dvěma kapalinovými tlumiči. Provozní brzda je kapalinová, ovládaná nožním pedálem. V předních kolech jsou dvounáběžné čelisti, s dvěma brzdovými válečky, v zadních kolech je jen po jednom brzdovém válečku. Průměr brzdových bubnů a šířka obložení čelistí zajišťují dostatečný brzdový výkon.


1. - závěs předního kola, 2. - nápravnice, 3. - stabilizátor, 4. - řízení,

Karosérie

Čtyřdveřová celokovová uzavřená karosérie typu 408 se svým tvarem zcela liší od dosavadního typu 407. Všechny čtyři dveře jsou zavěšeny vpředu a mají svisle dolů zasouvatelná okna. U předních dveří jsou ještě vyklápěcí přední trojúhelníková okénka. Kryt prostoru motoru má nově závěsy vepředu na chladičové stěně a otevírá se zezadu směrem dopředu, kryt zavazadlového prostoru zezadu. Čelní i zadní okna jsou panoramatická. K snadným opravám poškozených předních blatníků přispívá, že jsou ke karosérii přimontovány a lze je snadno sejmout a nahradit novými. Zadní blatníky jsou ke karosérii přivařené. Vnitřní vybavení karosérie uspokojuje i náročného majitele. Přes pohodlný vstup dovnitř karosérie čtyřmi dveřmi lze pro zvýšení pohodlí ještě opěradla předních sedadel sklápět vpřed. Mimoto lze sedadla posouvat vpřed i vzad a zajistit v potřebné poloze. Zadní sedadlo i opěradlo jsou vcelku a v celé šíři vozu. Poskytuje pohodlné místo i pro tři cestující. Sedadla lze upravit poměrně jednoduchým způsobem na dvě pohodlná lůžka. Vnitřek karosérie má řadu zařízení, které zvyšují pohodlí cestování. Jedno ze zásadních je větrací a vytápěcí soustava. Využívá se tepla chladící kapaliny motoru. Ve výměníku tepla se ohřívá vzduch, který proudí dovnitř karosérie buď samovolně, náporovým účinkem při pohybu vozu, nebo nuceně elektrickým ventilátorem. Množství tepla i vzduchu lze regulovat. Při úplně vypnutém výměníku tepla lze karosérii touto topnou soustavou účinně větrat.


1. - nápravnice, 2. - pružina s teleskopickým tlumičem, 3. - spodní rameno závěsu kola,
4. - horní otočný čep řízení, 5. - horní rameno závěsu kola

Uspořádání přístrojové desky je přehledné a praktické. Umožňuje snadné sledování všech přístrojů a kontrolních a signálních zařízení. V pravé části přístrojové desky je umístěna skříňka na drobné předměty, a uprostřed je umístěn zapalovač cigaret a popelníček. Ostřikovač čelního okna, jehož nádrž je umístěna v prostoru motoru, se ovládá ručně tahem tlačítka umístěným vedle páčky ovládání žaluzií chladiče. U stropu karosérie nad řidičem i spolujezdcem jsou umístěny clony proti oslnění a zpětné zrcátko. Sedadla jsou potažena umělou kůží a podlahové koberečky jsou umístěny vpředu i vzadu. Na zvláštní přání zákazníka se montuje pod přístrojovou deskou rozhlasový přijímač typu AT-64. Je to tranzistorový superhet s výstupním výkonem 2W. Vnější tvar karosérie vozu Moskvič 408 je z hlediska dosavadní sovětské automobilové výroby avantgardní. Její elegance je založena na jednoduchosti. Mírně podseknutá přední část karosérie s jednoduchou ozdobnou mřížkovou maskou a dvěma světlomety vytváří dynamický dojem. Karosérie jako celek je řešena s estetickým citem.

Moskevský závod malolitrážních automobilů odvodil od popsaného modelu Moskvič 408 ještě typ 426 - Universal a typ 433 se skříňovou karosérií.
Odvozený typ 426 se používá buď jako osobní, nebo pro dopravu osob i nákladu současně. V prvém případě se přepraví 4 až 5 osob, bez jakéhokoliv nákladu, v druhém čtyři osoby a náklad 250 kg.
Skříňový automobil typu 433 je určen k jízdě s řidičem a jedním spolujezdcem, s nákladem 400 kg na dobrých silnicích, jinak jen s nákladem 250 kg.
Tyto dva odvozené typy mají maximální unifikaci skupin i dílců se základním typem 408 a liší se jen s ohledem na různá zatížení úpravou vypružení. Do Československa se typy 426 a 433 v současné době nedovážejí.

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Motor  
druh čtyřdobý zážehový karburátorový
typ motoru 408
počet válců 4
uspořádání válců stojaté v řadě
vrtání 76 mm
zdvih 75 mm
obsah 1358 cm3
kompresní poměr 7,0
maximální výkon 55 k SAE při 4750 ot/min
maximální kroutící moment 11 kpm při 2750 ot/min
střední pístová rychlost 12,03 m/s
objem kompresního prostoru 56 cm3
pořadí zapalování 1-3-4-2
uspořádání rozvodu OHV - vysuté ventily
vůle ventilů pro časování 0,15 mm sací
  0,20 mm výfukové
mazání motoru tlakové oběžné, se zubovým čerpadlem
provozní tlak oleje 2,0 kp/cm2 při rychlosti 40 km/h
chlazení kapalinové s nuceným oběhem odstředivým čerpadlem a termostatem
provozní teplota chla.kapaliny 80 - 100 °C
palivové čerpadlo mechanické membránové
palivo automobilový benzín, okt. č.76
karburátor spádový dvojitý, typ K126 s jednou plovákovou komorou
průměr difuzéru malý 8,5 mm
  velký 22 mm
průměr směšovací komory 32 mm
hlavní tryska ( průtočnost ) 260 cm3/min
hlavní vzdušník 1,0 mm
tryska běhu naprázdno 0,8 mm
vzdušník běhu naprázdno 1,4 mm
čistič nasávaného vzduchu s vložkou s kapronovou náplní
čistič paliva sítový v hrdle karburátoru
čistič oleje hrubý lamelový s mechanickým pročištěním lamel
čistič oleje jemný s kartonovou vložkou
zapalování dynamobateriové
jmenovité napětí 12 V
akumulátor 14 V 42 Ah
dynamo 12 V, 250 W, dvoukartáčkové
Náplně  
obsah nádrže na palivo 46 l
obsah kapaliny v chla.soustavě 7 l
náplň oleje v motoru 4,3 l
olej v čističi vzduchu 0,68 l v létě, 0,45 l v zimě
olej v převodovce 1,1 l
olej v rozvodovce 1,40 l
olej v převodce řízení 0,16 l

 


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz