Aleko sjíždí z linky

moskvič

zdroj: Svět motoru
text napsal: Ing. V. Tůma
foto: Ing. V. Tůma

V AZLK jsem nebyl poprvé. Při své poslední návštěvě tohoto moskevského závodu letos na podzim jsem hovořil se zástupcem generálního ředitele pro rozvoj Valerijem Sokolovem, od něhož jsem se dozvěděl nejen jaký je současný stav osvojování výroby nového automobilu, ale i jaké jsou nejbližší perspektivy výrobního sdružení Moskvič. Dříve než se budeme věnovat problémům současnosti, připomeňme si alespoň stručně některé etapy historie podniku, z jehož montážní linky začaly v nedávné době sjíždět automobily označené Aleko.

Z historie k dnešku

Moskvič patří k jedné z nejvíce rozšířených zahraničních značek osobních automobilů na našem trhu. Historie moskevského závodu ovšem začala mnohem dříve než montáž oblíbených vozidel Moskvič 402, 407, 403 a 408, později vystřídaný typy 412, 2140 a jejich modifikacemi. Sáhneme-li do archivních sbírek, či ještě lépe, navštívíme-li architektonicky zajímavě řešené muzeum závodu - moderní talířovou stavbu vedle hlavní administrativní budovy AZLK v Moskvě, můžeme vidět nejen vozidla připomínající historii automobilky, ale i vzácné novější exponáty, i ty, které spatřily světli světa v době, kdy se podepisovala smlouva o konstrukční spolupráci mezi firmou Ford a závodem KIM. Z historie připomeňme vozidlo Ford A, z něhož vycházela typová řada osobních automobilů, na jejímž začátku byl legendární automobil Gaz A se spodovým řadovým kapalinou chlazeným motorem zdvihového objemu 3280 cm3 a výkonu 31 kW. Jeho výroba se rozběhla až v automobilce v Gorkém. Ve výrobním programu moskevského závodu byly ovšem modifikace vozidel, jejichž masku zdobila písmena KIM vyjadřující ve zkratce tehdejší název automobilky. Již 6. listopadu 1930 opouští bránu závodu pojmenovaného po Komunistické internacionále mládeže první automobil této značky. Od roku 1947 nese automobilka název Moskevský závod malolitrážních automobilů ( MZMA ). V roce 1968 byla přejmenována u příležitosti výročí komsomolu na Avtomobilnyj závod Leninskogo komsomola. Toto označení užívá dodnes.

Hlavní cíl - konkurence schopný automobil

Sledujeme-li technický vývoj vozidel z moskevské automobilky a porovnáme-li jej se světovou produkcí, musíme nutně dojít k závěru, že svými parametry nepředstavovaly automobily z AZLK světovou špičku. Ať již posuzujeme dynamičnost, jízdní komfort či design, který se stal v poslední době mnohdy rozhodujícím kritériem prodejnosti automobilu, je zřejmé, že nový typ musí přinést novou kvalitu, má li být konkurenceschopný. Toho si byli vědomi i vedoucí pracovníci AZLK a již začátkem 80. let začali připravovat půdu nejen pro zásadní rekonstrukci výrobku, ale i vlastní technologie, což s modernizací vozidla úzce souvisí. Stejně jako všechny ostatní automobilky, musel i závod AZLK hledat optimální variantu při řešení zásadní modernizace výrobního programu. Požadavky domácího trhu, a zejména exportu, byly jasné - vyrábět pohodlný, komfortní, spolehlivý a přitom hospodárný automobil za cenu nejnižších investičních nákladů. O koncepci - motor vpředu, pohon předních kol - nebylo třeba diskutovat. Požadované náklady na nový motor však představovaly částku 1,3 miliardy rublů, které by bylo třeba investovat do technologie. Takovou sumu však podnik na výstavbu nové výrobní haly nezíská. Nezbylo, než se dát cestou postupné rekonstrukce. Pro nový vůz byly tedy navrženy úpravy stávajícího motoru vyráběného v závodě UFA.

S novým automobilem nový motor

Při návštěvě v AZLK mě zajímal především současný stav v přípravě výroby nového motoru, Který by měl v dohledné době nahradit stávající pohonné jednotky. V současné době se totiž do vozidel Aleko montují alternativně dva motory: buď zmíněný modernizovaný motor UFA typ 331.10, zdvihového objemu 1,5 l, anebo známý motor z vozidel Vaz 2106, používaný dodnes v togliattské automobilce výhradně pro vozidla Vaz 2121 - Niva. V obou případech je používán karburátor vyráběný v licenci firmy Solex. Jak se dozvídám, má být nový motor montován až od roku 1991. Obrovské staveniště motorářského závodu tomu výmluvně napovídá. Motor se bude vyrábět ve dvou verzích - vznětové a zážehové - zdvihového objemu 1,8 až 2,0 l. Jedna z variant bude upravena pro spalování plynu. Při konstrukci nové pohonné jednotky si moskevští projektanti vybrali jako spolupracovníky specialisty firmy Ricardo. S novým motorem se ve výrobním programu objeví i zcela nový typ automobilu - Aleko 2142 - sedan s tříprostorovou karosérií. Současně s přípravou výroby a další modernizací osobních vozidel nové generace, jak lze směle typy Aleko 2141 a 2142 označit, se bude připravovat výroba společného užitkového automobilu, který vzniká na základě spolupráce s Bratislavskými automobilovými závody.

Mezi výrobními stroji

moskvič

Přecházíme do prvního provozu, odkud bude letos dodáno 16 000 převodných ústrojí pro vozidla Aleko ( celkem 11 000 bude vybaveno motorem UFA, zbytek pohonnou jednotkou z Togliatti ). Zajímá mě v čem vidí vedení podniku hlavní překážku v nedodržení původního plánu a v odpověď mi zní stesky na subdodavatele. Váznoucí dodávky drobných montážních dílů a příslušenství jsou ostatně chronicky známé záležitosti i z našich automobilek. V rámci přestavby se má však mnohé změnit. Vstupujeme do haly vybavené moderními stroji na nichž se vyrábějí nejrůznější díly převodného ústrojí. Máme projít ještě linku okované karosérie, lakovnu a montážní linku, kde vozidla získávají konečnou podobu. Při procházení mezi stroji se dovídám, že hlavním cílem rekonstrukce technologických zařízení byl přechod na pružné uspořádání výroby. Pružné výrobní linky, umožňující snadné změny výrobního programu jsou sice o 30 až 35 procent dražší ve srovnání s dosud aplikovanou tvrdou technologií, avšak každá změna výrobního programu si v příštích 15 letech vyžádá jen minimální investiční náklady.

Hovoříme o tom, jak u nového typu vyřešili v rámci konstrukční a technologické přípravy zvýšení korozní odolnosti, zejména u kritických míst vozidel, která již absolvovala desítky testů v laboratorních i přírodních podmínkách. Ke zvýšení korozní ochrany přispívá zejména použití povrchově chráněných plechů metodou Zincrometal - a to u blatníků, podběhů, vnitřních panelů dveří a dalších korozně exponovaných dílů. U všech spojovacích součástí - zejména šroubových - se používá dokonalejší způsob pokovení, podlaha je chráněná plastizolem, připravuje se aplikace ML metody na ochranu dutin a uzavřených profilů. Zavedení nových pružných technologií znamenalo nejen ekonomický a technický přínos zvýšení kvality a životnosti vozidel, ale přispělo i ke zlepšení pracovních podmínek. O tom se přesvědčují na jednotlivých pracovištích obrovské haly, v níž se připravují podvozkové orgány. Přestože výroba zde běží již od loňského roku, podlaha je dosud hráškově zelená s hladkým vytvrzeným povrchem. Při letmém pohledu na značky obráběcích strojů, uspořádaných mnohde do transferových linek, zjišťuji, že moskevští projektanti nenechali nic náhodě. Oerlikon, Triulzi, Marposs, a názvy dalších výrobců špičkové technologie, jejichž štítky zdobí frézovací, vyvrtávací, brousící či kontrolní stroje a zařízení jsou zárukou vysoké kvality, která nese označení Aleko.


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz