Na návštěvě v AZLK

zdroj: Svět motorů č.47 z roku 1975
text napsal: Ing. Vlastislav Tůma
foto: Otakar Šaffek

Druhou naši návštěvu v SSSR zprostředkovala sesterská redakce Za Ruljom v Automobilovém závodě leninského Komsomolu v Moskvě. Mile nás překvapilo, že i zde jsme se setkali s osobou tak významnou, jakou je zástupce ředitele AZLK - I. I. Strokov. Věnoval se nám téměř po celou dobu naší návštěvy v závodě - nejdříve ve své kanceláři, potom při předvádění nových typů vozů Moskvič, při prohlídce nového závodu a servisu "Moskvič".

Naše návštěva u zástupce ředitele Automobilového závodu leninského Komsomolu I. I. Strokova měla ráz neoficiálního setkání. První část se odbývala v kanceláři I. I. Strokova. Zdůraznil několik významných dat v historii závodu, kde se původně pouze montovaly automobily . . . Dlouhou dobu byl moskevský závod pobočkou automobilky v Gorkém, která byla již v třicátých letech významnou výrobní jednotkou.

V roce 1939 bylo schváleno řešení, které osamostatnilo moskevský závod a již v roce 1940 byla vyrobena první série automobilů Kim-10 v licenci firmy Opel. Po válce se pokračovalo s modely Moskvič 400 a 401 a v roce 1956 byl vyroben první vůz vlastní konstrukce označený Moskvič 402. Další premiéry byly v roce 1964 - modelu 408 a o pět let později - Moskviče 412. V současné době vyrábí závod několik modifikací modernizovaných modelů 408 a 412. V dohledné době bude zahájena výroba modernizovaných typů označených Moskvič 2138 a Moskvič 2140. V čem se liší nové Moskviče, připravované již pro hromadnou výrobu, od předchozích.

Bude nový Moskvič

Motor u modelu 2138 bude prakticky shodný s typem 408, vysvětluje I. I. Strokov. Estetický dojem nových typů je mnohem větší než by se dalo usoudit z celkem nepatrných leč účelných zásahů do stávající karosérie. Při podrobnějším pohledu však zjistíme, že i díly, které se na první pohled neliší od současného provedení, jsou jiné. Nové díly karosérie vůz opticky snižují. To se povedlo zejména při pohledu zezadu, obrací I. I. Strokov pozornost na zadní část vozu. Dalšímu ohledání vozu se věnujeme sami. Mnohem větší změnu doznal vnitřek vozu, který může konkurovat interiérům vozů stejné objemové třídy. Příjemná látková sedadla poskytují dostatečnou oporu jak stehenní části nohou, tak i zádům. Opěrky hlav se mají dodávat ve standardním provedení. Přístrojová deska je měkce obložena, malý volant má měkkou hlavu. Kromě standardně montovaných bezpečnostních pásů má vůz doplňkové vnitřní osvětlení u spínací skříňky. Vůz je vybaven ostřikovači a stírači světlometů. Zavazadlový prostor je čalouněný. Náhradní kolo - u předváděných typů ještě ve známé nepohodlné poloze, zabírající značnou část zavazadlového prostoru - má být u sériových vozů zapuštěno podobně jako u vozů VAZ. Řada značek E na štítku pod kapotou svědčí o tom, že si nové typy přinesly do vínku mezinárodní schválení. U nových typů se počítalo s použitím nových barev. Oba předváděné typy byly provedeny v metalíze - v tmavých odstínech. Viděli jsme však i světlezelenou pokusnou metalízu na staré karosérii. Působila velice dobře. Stejně jako se dnes převážná část produkce zaměřuje na silnější verzi - Moskvič 412 ( z celk. počtu 171 000 se vyrábí 130 000 čtyřistadvanáctek, včetně jejich modifikací ), bude i výroba čtyřicítek s motorem 412 značně vyšší než typu 2138. Plánovaná produkce je 200 000 vozů za rok. Uvážíme-li, že ještě v roce 1970 vyráběl AZLK pouze 100 000 vozů, v roce 1975 již 171 000, není dosažení plánované produkce jistě dlouhodobou záležitostí.

Technologické zařízení závodu AZLK

Další část naší návštěvy se odbývala v hlavní hale nového závodu. Zde je soustředěna svařovací linka karosérií, povrchová úprava a hlavní montážní linka. Všechno zařízení této haly, která zahájila provoz v roce 1971, dodaly špičkové světové firmy. Část technologického zařízení, včetně přepravních dopravníků a pneumatických přípravků je z domácí produkce.
Galvanizovna je účelně zařízena a má dokonalé odsávání. Ocelové součásti ( nárazníky, ozdobné kryty kol a pod. ) se pokrývají ochranným třívrstvým povlakem na samočinném galvanickém zařízení. S výhodou se používá lesklé mědění, takže první ze tří ochranných vrstev ( měď - nikl - chrom ) není třeba mechanicky leštit. Mechanicky se dolešťuje jenom část pokovovaných předmětů, u kterých nemá spodní vrstva dostatečně vysoký lesk. Práci usnadňují leštící automaty, dodané specializovanými firmami.
Svařovna karosérií je vybavena vysoce produktivními svařovacími lisy. Každou minutu se karosérie samočinně posune na mezioperačním kolejovém pozemním dopravníku k dalšímu svařovacímu automatu.
Karosérie se upravuje způsobem běžným ve všech moderních automobilkách. Po bonderizaci následuje elektroforéza, stříkání základového nátěru v elektrostatickém poli, mokré leštění a stříkání laku. Každý den se střídají dvě až čtyři barvy z celkem deseti možných odstínů.
Hlavní montážní linka je vybavena jednoduchými a účelnými přípravky vyrobenými v závodě. Na rozdíl od staré montážní haly je zde dostatek prostoru, dostatečné osvětlení a všude je udržována čistota. Na montážní lince se montují současně oba typy Moskvičů. Silnější pružiny a výkonnější motor se sejdou na lince vždy s příslušnou karosérií. Roztřídění určuje samočinný počítač. Výpočetní středisko je v těsné blízkosti nového závodu. Ale výpočetní středisko a nový závod nejsou jedinými objekty, zbudovanými na Volgogradském prospektu. Ne náhodou spojuje totiž moderní široká komunikace - Volgogradský prospekt - všechny tři důležité objekty patřící k AZLK. Je to starý závod, nový závod a konečně nový moderní servis Moskvič.

700 bytů za rok

Z úst I. I. Strokova se dozvídáme, že kromě výrobních provozů se v AZLK budují i byty, stadiony atd. Jde nám o všestranný duševní a fyzický rozvoj našich pracovníků. Chceme, aby jim závod poskytoval možnosti seberealizace. Budujeme pro naše zaměstnance sportovní stadion, dokončili jsme plavecký bazén, brzy bude v provozu zimní stadion. U nového závodu bude stát Palác kultury, jehož velký sál pojme 1200, malý 400 lidí. Pro naše zaměstnance dává závod do provozu ročně 600-700 bytových jednotek. Na čtyřčlennou rodinu počítáme s třípokojovým bytem. Rozrůstající se rodiny mají nárok na větší byt, což se řeší výměnou.
Ale jak se dozvídáme:

Moskvič není jen AZLK v Moskvě

Dnešní AZLK je především nový závod, ale nelze přehlédnout význam starého závodu, kde se vyrábí celá řada komponentů včetně motorů 408 pro vozy Moskvič. AZLK je však též rozbíhající se Závod na výrobu náhradních dílů a agregátů ve městě Kinišma v Ivanovské oblasti. Na 5000 zaměstnanců zde bude vyrábět celou řadu kompletačních součástí včetně klik dveří a agregátů pro vozy Moskvič. Projekt pobočného závodu, vzdáleného 400 kilometrů od Moskvy, nezapomíná ani na kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců. Nakonec jsme si prohlédli nový servis Moskvič. Vzhledem k obsáhlosti a zajímavému uspořádání tohoto objektu jsme se rozhodli vrátit se k němu v samostatném článku v některém příštím Světě Motorů. Ředitel AZLK I. I. Strokov se s námi rozloučil slovy: Pozdravujte naše přátele z AZNP Mladá Boleslav a brzy se k nám zase přijeďte podívat.

Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich  Moskvich
1: Podvěsný dopravník umožňuje přístup k montované karosérii ze všech stran. Na hlavní montážní lince jsou čtyři kontrolní stanoviště.
2: Každou minutu se Moskvič, zavěšený na podvěsném dopravníku, přemístí k další montážní nebo kontrolní operaci.
3: Bezpečnost je založena v konstrukci celé svařovací linky karosérií. V prostorné hale s oddělenými širokými pásy pro dopravu je dostatek místa i pro odstavené skelety.
4: Cestu karosérie i podvozkových skupin montážní halou předem určil samočinný počítač. V místech, kde se usazuje karosérie na podvozek, je zvednutá do optimální výšky.
5: V pravidelných intervalech se přemísťuje skelet na pozemním kolejovém dopravníku k další operaci.
6: I tato nástěnka v hale hlavní montážní linky upozorňuje, že se v dohledné době začnou montovat nové Moskviče.
7: Poslední kontrola a seřízení a Moskvič je připraven na zkušební jízdu před cestou do některé ze 75 zemí světa.
8: Po mokrém leštění základové barvy se karosérie stříká emailem. Barvy jsou převážně z dovozu ( Rakousko, Jugoslávie ).
9: Jednoduché a účelné mobilní stoličky usnadňují montáž vnějších dílů karosérie.
10: Pneumatické utahovací přípravky usnadňují montáž a zkracují výrobní časy.


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz