Moskvič 2140 D

zdroj: Svět motorů č.06 z roku 1977
text napsal: Ing. M. Pořádek - ÚSMD Praha

moskvič

Neuplynuly ještě ani čtyři měsíce od uveřejnění našeho testu Moskviče 2140, když byly dodány do Československa k přezkoušení vzorky automobilu s motorem upraveným pro palivo o nižším oktanovém čísle. V ústavu silniční a městské dopravy bylo jedno z těchto vozidel podrobeno obvyklým zkouškám, které předcházejí schválení technické způsobilosti. Na základě spolupráce Světa motorů s ÚSMD vás můžeme nyní s některými výsledky těchto měření seznámit. Při vnější prohlídce nemůžeme oba automobily od sebe rozlišit, neboť označení motoru se sníženým stupněm komprese je vyznačeno pouze na výrobním štítku písmenkem D za označením typu automobilu a na vlastním motoru na levé straně u spouštěče také písmeno D příp. D . Ostatní vybavení je naprosto shodné se zákl. provedením. Snížení stupně komprese bylo dosaženo změnou konstrukce pístu, takže vrtání, zdvih i hlava válců zůstaly zachovány. Nižšímu stupni komprese odpovídá i nižší tepelná hodnota zapalovacích svíček. Na zkoušeném automobilu byly použity zapalovací svíčky A 7,5 CC sovětské výroby, které je možné nahradit svíčkami s dlouhým závitem a s tepelnou hodnotou 160 až 175, podle stupnice BOSCH, od jiných výrobců. Změněn je také typ rozdělovače včetně průběhu regulace předstihu. Těmito úpravami se podařilo snížit oktanový nárok motoru z 93 až na 80 (podle výzkumné metody). Odpovídající benzín v ČSSR - Normál ( OČ 80VM ) - je k dostání pouze u vybraných čerpacích stanic a proto jsme pro běžný provoz i zkoušky používali benzín Speciál ( OČ 90 VM ). Výhoda možností použití levnějších druhů benzínu je pochopitelně kompenzována větší spotřebou paliva, neboť motor s nižším stupněm komprese pracuje s horší tepelnou účinností. Také dosažené hodnoty zrychlení (tab. 4 a 5) odpovídají menšímu výkonu motoru. Při běžném způsobu jízdy se jeví výkon motoru jako dostatečný, i když pro udržení dobrého jízdního průměru je třeba častěji řadit. Automobil nemá také již takovou rezervu pro předjíždění, na kterou jsme zvyklí u základního typu. Jeho přednosti však vyniknou v místech, kde ještě není dobudována síť čerpacích stanic a vysokooktanovým benzínem.

Naměřené hodnoty
Všechna měření jsme uskutečnili v době od 15. 11. do 12. 12. 1976 s automobilem vyráběným v r. 1976, který měl před započetí zkoušek ujeto 3020 km. Při zkoušce byl obsazen dvěma osobami celkové hmotnosti 160 kg a měřícím zařízením o hmotnosti 40 kg (50 procent užitečného zatížení). Během měření jsme používali benzín Speciál a motorový olej Mogul Super. Pro porovnání jsou uváděny také výsledky měření automobilu Moskvič 2140 v základním provedení.

Spotřeba benzínu
Spotřebu paliva při jízdě na letmém kilometru stálou rychlostí (křivku spotřeby) jsme měřili na suché asfaltové silnici mezi obcemi Davle a Štěchovice. K měření jsme použili měřící přístroj MOTEX. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 1 a diagramu 1. Provozní spotřebu paliva jsme měřili na 200 km dlouhém okruhu Praha-Slapy-Lahovice-Dobříš-Příbram-Sedlčany-Benešov-Jesenice-Zbraslav-Praha. Okruh jsme jeli ve snaze o úspornou jízdu s vytáčením motoru do 3/4 otáček nejvyššího výkonu a sešlapování pedálu plynu do 3/4 celkového zdvihu. Od sportovního způsobu jízdy jsme vzhledem k probíhající řepné kampani upustili. Výsledky měření jsou v tabulce 2. Spotřebu v městském provozu jsme měřili při jízdě v obou směrech na pražském "zeleném" okruhu. Měřili jsme celkový i čistý čas jízdy a četnost řazení jednotlivých rychlostních stupňů. Výsledky měření jsou v tabulce 3.

Moskvich 2140 D

Zrychlení
Zrychlení jsme zjišťovali nepřímo měřením času potřebného k dosažení určité vzdálenosti resp. rychlosti, vždy s pevným startem a letmým cílem s postupným řazením rychlostních stupňů. Kromě toho jsme měřili čas potřebný k dosažení k určité rychlosti z ustálené nižší rychlosti na III. resp. IV. rychlostní stupeň bez řazení. Zkoušky jsme uskutečnili na suché asfaltové vozovce mezi obcemi Davle a Štěchovice. Výsledky měření jsou v tabulkách 4 a 5 a v diagramu 2 (Křivka A pro typ 2140, křivka B pro typ 2140D).

Největší rychlost
Největší rychlost jsme měřili na suché asfaltové silnici mezi obcemi Davle a Štěchovice. Průměrnému času ze dvou jízd na úseku 500m s letmým startem i cílem ( v obou směrech s rozjezdem 1500m ) odpovídá průměrná rychlost 127,2 km/h.

Základní technické údaje
Motor: Čtyřdobý řadový, kapalinou chlazený čtyřválec s rozvodem OHC. Vrtání a zdvih průměr 72x70, zdvihový objem 1478 cm3, stupeň komprese 7,2. Největší výkon (DIN) 47,8 kW (65 k) při 5800 ot./min, největší točivý moment 102 N.m (10,4 kp.m.) při 3400 až 3800 ot./min. Další základní technické údaje jsou shodné s automobilem Moskvič 2140.

TABULKA 1
Rychlost (km/h) Spotřeba (l/100km)  
  M 2140 (A) M 2140 D (B)
40 6,9 7,9
50 7,1 8,0
60 7,4 8,2
70 7,8 8,6
80 8,2 9,0
90 8,8 9,7
100 9,5 10,6
110 10,4 11,9
120 11,8 13,1

TABULKA 2
Typ Průměrná rychlost (km/h) Spotřeba (l/100km)
M 2140 82,0 8,9
M 2140 D 79,5 10,1

TABULKA 3
  Počet řazení     Rychlost (km/h) Spotřeba
Typ I II III IV průměrná cestovní (l/100km)
M 2140 27 37 33 14 34,4 25,2 12,1
M 2140 D 32 45 34 11 31,5 22,8 12,9

TABULKA 4
  Čas (s)  
Vzdálenost (m) M 2140 M 2140 D
0 - 200 12,8 13,2
0 - 400 20,0 21,0
0 - 600 26,2 27,9
0 - 800 32,2 34,2
0 - 1000 37,9 40,3
     
  Čas (s)  
Rychlost (km/h) M 2140 M 2140 D
0 - 50 5,7 6,9
0 - 80 11,5 14,1
0 - 100 16,7 21,6
0 - 120 24,1 36,8

TABULKA 5
  Čas (s) III   Čas (s) IV  
Rychlost (km/h) M 2140 M 2140 D M 2140 M 2140 D
40 - 60 5,6 5,6 7,8 8,6
40 - 80 10,0 10,9 14,6 16,8
60 - 80 5,2 6,1 7,7 8,9
60 - 100 10,5 12,2 15,9 20,1
60 - 120 - - 25,3 32,5
80 - 100 5,9 7,0 8,5 9,9
80 - 120 - - 17,5 23,7

 


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz