Úvod sport
Historie
Současnost

AZLK Moskva dnes

Zdroj: Svět motorů č.5 z roku 1974
článek napsal: Tůma
foto: O.Šaffek a archív

Založení závodu na výrobu automobilů v Moskvě spadá do období třicátých let. Již v roce 1930 vznikl na území dnešního AZLK malý automobilový závod. Za 40 let jeho existence opustilo montážní pás takřka jeden a půl milionu automobilů padesáti různých modelů a modifikací. První osobní automobil vyrobený v moskevském automobilovém závodě nesl označení GAZ-A. K nejznámějším modelům patří předchůdci dnešních Moskvičů - KIM 10-50, 400 a 401 připomínající osvědčené evropské typy 30.let. Další vývoj se ubíral cestou modernizace základních typů. V roce 1956 je to typ 402, v roce 1958 typ 407, u nás již dobře známý. V roce 1962 přichází na trh Moskvič 403 a o dva roky později "čtyřistaosmička". Posledním modelem je Moskvič 412. Tento vůz si razí cestu do 70 zemí Evropy, Ameriky, Asie i Afriky. Současně vyráběné typy se montují již v novém závodě a jejich výroba se z části uskutečňuje v modernizovaných provozech starého závodu.

VELKÁ MODERNIZACE STARÉHO ZÁVODU

Modernizace AZLK je úzce spjatá s výrobou vozů Moskvič 408/1 a Moskvič 412. Technologická příprava výroby trvala několik let. Od zahájení výroby v roce 1970 jsou v provozu nové automatické linky na obrábění zubů talířového kola a skříně rozvodovky, automatická linka na obrábění brzdových bubnů spojená s dynamickým vyvažovacím zařízením. Dvacet součástí se lisuje na automatických kovacích strojích, skříně rozvodovky se svařují pod proudem ochranné atmosféry kysličníku uhličitého.

Základní vrstva barvy se na karosérii nanáší elektroforézním způsobem a značné modernizace doznalo i tepelné zpracování v plynových průběžných pecích. Takto bychom mohli pokračovat ve výčtu nových technologických zařízeních, která zmodernizovala výrobu populárních Moskvičů. Většina starých budov byla rekonstruována a dnes i původní AZLK působí moderně.

NOVÝ ZÁVOD

V období 1969 až 1970 vznikl nedaleko starého závodu nový o rozloze 228 tisíc m2. Přemístění 2,5 mil. m3 zemin nebyla jistě maličkost ani pro mohutné zemní stroje, které musely toto obrovské množství nahradit stejným množstvím písku. Do země bylo třeba zabudovat více než 10 tisíc železobetonových sloupků, vyrobit a zmontovat více než 350 000 tun kovových konstrukcí a obrovským nákladem uskutečnit montážní práce spojené s přípravou základů nové automobilky. Toto vše patří k historii závodu, který je dnes jednou z nejmodernějších automobilek nejen v SSSR. Nový závod byl vybudován v úzké spolupráci s automobilkou Renault, která dodala podstatnou část technologického zařízení pro svařovnu karosérií a některé další montážní a výrobní cechy.

Technologické zařízení pro výrobu skeletu automobilů Moskvič patří v současné době k nejmoderněji zařízeným svařovnám karosérií v sovětských automobilkách. I v porovnání s Volžským automobilovým závodem snese AZLK v Moskvě to nejkritičtější posouzení. Kupř. mechanické svařovací kleště, které jsou dosud neoddělitelnou částí karosářských svařovacích linek ve všech automobilkách, se v AZLK používají velmi omezeně. Tento méně produktivní způsob nahrazují v moskevské automobilce mnohabodovací svařovací lisy. V jedné operaci se zde karosářské díly spojují v několika desítkách bodových svárů. Na těchto produktivních strojích se dělá více než 90 procent všech svárů na karosérii.

VÝROBA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Současně s novým závodem v Moskvě se začal budovat pobočný závod v městě Kišiněv ( Ivanovská oblast ), kde se vyrábějí náhradní díly pro automobily Moskvič. Nedaleko nového závodu vyrostla nová vzorová servisní opravna AZLK. Zde budou majitelé Moskvičů obslouženi především v záruční době. Značkový servis AZLK je vybudován velmi moderně a za jeden den zde opraví a seřídí 400 vozů Moskvič různých typů. Rekonstrukce závodu AZLK zajistila nejenom zvýšení výroby automobilů na 200 tisíc za rok, ale i další zvýšení kvality vozů. Úroveň mechanizace a automatizace dosahuje např. v lakovně takřka 100 procent, v lisovně 80 procent a v mechanických provozech 90 procent. Celková délka dopravníků činí téměř 40 kilometrů.

Takový je dnešní Automobilový závod Leninského Komsomolu v Moskvě - závod s dlouholetou tradicí, závod mladých.

-TÚ-

1. Podvěsný dopravník spojuje linku svařování kostry karosérie. Mnohabodovací automat sváří karosérii ve 142 bodech za 74 sekund.
2. Přivařování podběhů k blatníkům.
3. Z historické návštěvy ředitele automobilky Renault pana Dreyfuse v AZLK. Se zájmem si ředitel francouzské automobilky prohlédl interiér vozu Moskvič 412.
4. Automatická linka na obrábění zadní mostové trubky.5. Výsledek práce tentokrát na výstavě Autoservis 73.

       


© 2009 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz